บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนโครงการสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน  ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
03 July 2024
บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนโครงการสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่า สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Explore More
บางจากฯ และ BSRC พบผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ สื่อสารทิศทางและนโยบายการตลาด เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
27 June 2024
บางจากฯ และ BSRC พบผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ สื่อสารทิศทางและนโยบายการตลาด เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
Explore More
BSRC จัดกิจกรรม “มาช่วย..ด้วยรัก” ครั้งที่ 17
25 June 2024
BSRC จัดกิจกรรม “มาช่วย..ด้วยรัก” ครั้งที่ 17
Explore More
บางจากฯ และ BSRC ร่วมส่งต่อนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าวินโนหนี้ให้กรุงเทพมหานครเพื่อสาธารณะประโยชน์
21 June 2024
บางจากฯ และ BSRC ร่วมส่งต่อนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าวินโนหนี้ให้กรุงเทพมหานครเพื่อสาธารณะประโยชน์
Explore More
BSRC สนับสนุนกิจกรรม เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2567
18 June 2024
BSRC สนับสนุนกิจกรรม เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2567
Explore More
BSRC เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
06 June 2024
BSRC เปิดโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Explore More
บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 7
24 May 2024
บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 7
Explore More
บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในโครงการ Space Innovator Camp
14 May 2024
บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในโครงการ Space Innovator Camp
Explore More
Bangchak Sriracha (BSRC)’s Demonstrates Strong Performance in First Quarter 2024, Achieving Record-High Refining Capacity Reflecting Bangchak Group’s Efficiency and Synergy
08 May 2024
Bangchak Sriracha (BSRC)’s Demonstrates Strong Performance in First Quarter 2024, Achieving Record-High Refining Capacity Reflecting Bangchak Group’s Efficiency and Synergy
Explore More
Bangchak Sriracha Refinery Welcomes Inaugural Suezmax Oil Tanker Enhancing Capacity for Expanded Production and Collaborative Cost Reduction with Bangchak Phra Khanong Refinery
11 December 2023
Bangchak Sriracha Refinery Welcomes Inaugural Suezmax Oil Tanker Enhancing Capacity for Expanded Production and Collaborative Cost Reduction with Bangchak Phra Khanong Refinery
Explore More
Bangchak Sriracha Refinery to Start Produce Low Sulfur Fuel in Accordance with Euro 5 Standard from 1 December
01 December 2023
Bangchak Sriracha Refinery to Start Produce Low Sulfur Fuel in Accordance with Euro 5 Standard from 1 December
Explore More
บางจาก ศรีราชา รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
28 November 2023
บางจาก ศรีราชา รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
Explore More