เครือข่ายคลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

อัตราการผลิตเฉลี่ย
รายได้ (ล้านบาท)
สถานีบริการน้ำมัน

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (Integrated) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและอะโรเมติกส์ที่ศรีราชา เครือข่ายคลังน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

ณ มีนาคม 2567

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจโรงกลั่น

โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญด้านยุทธศาสตร์ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจการตลาด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้บริโภครายย่อยผ่านทางเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก ภายใต้ชื่อการค้า “บางจาก” และจำหน่ายตรง ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการค้า การบิน และการเดินเรือ

ดูเพิ่มเติม