บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (Integrated)

บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน มีถังเก็บน้ำมันสำเร็จรูปรวมกันกว่า 100 ถัง โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatics Plant) มีกำลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิตสารทำละลายซึ่งมีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแต่ละแห่งได้เชื่อมโยงเข้ากับหน่วยกลั่นน้ำมัน และกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบครบวงจร พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้บริโภครายย่อยผ่านทางเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก ภายใต้ชื่อการค้า “บางจาก” และจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการค้า การบิน และการเดินเรือ

โครงสร้างธุรกิจ

ธุรกิจโรงกลั่น

โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญด้านยุทธศาสตร์ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจการตลาด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้บริโภครายย่อยผ่านทางเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก ภายใต้ชื่อการค้า “บางจาก” และจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการค้า การบินและการเดินเรือ

ดูเพิ่มเติม