จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้บริโภครายย่อยผ่านทางเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก ภายใต้ชื่อการค้า “บางจาก” และจำหน่ายตรง ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมการค้า การบิน และการเดินเรือ

ธุรกิจการตลาด

  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ผู้บริโภครายย่อยผ่านทางเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก ภายใต้ชื่อการค้า “บางจาก”
  • สถานีบริการน้ำมัน 832 แห่งทั่วประเทศ
  • จำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าในภาค อุตสาหกรรมการค้า การบินและการเดินเรือ