ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน เป็นโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery ซึ่งมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน

ด้วยที่ตั้งที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญด้านยุทธศาสตร์ ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียงประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งใกล้กันกับสถานที่จัดจำหน่ายและศูนย์กลางความต้องการที่สำคัญ จึงช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและเอื้อประโยชน์หลายประการทางด้านการจัดส่งและการกระจายผลิตภัณฑ์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งด้วยยานพาหนะ และยังได้รับประโยชน์จากความพร้อมในการเข้าถึงท่าเรือน้ำลึก เครือข่ายถนน และแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถขนส่งได้หลายชนิด (Multi-Product Transmission Pipeline) ผ่านทั้งทางท่อส่ง ทางรถบรรทุก และทางเรือ

อัตราการผลิตเฉลี่ย

บาร์เรลต่อวัน

ค่าการกลั่นพื้นฐาน

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เครือข่ายกระจาย ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง

คลังน้ำมัน ทั่วประเทศ

โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา

  • โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน
  • โรงงานอะโรเมติกส์ (Aromatics Plant) มีกำลังการผลิตพาราไซลีน 500,000 ตันต่อปี และหน่วยผลิตสารทำละลาย มีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี
  • โรงงานแต่ละแห่งเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยกลั่นน้ำมันและกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบครบวงจร
  • หน่วยกลั่นน้ำมันดิบและหน่วยผลิต มีที่ตั้งซึ่งมีความได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียงประมาณ 120 กิโลเมตร ซึ่งเป็นตลาดหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  • ความได้เปรียบของที่ตั้ง ช่วยลดต้นทุนและก่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่านทางท่อส่ง รถบรรทุก และเรือ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 174,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญด้านยุทธศาสตร์ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

อัตราการผลิตเฉลี่ย
52,082
บาร์เรล ต่อวัน

โรงกลั่นน้ำมันศรีราชา ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้อย่างหลากหลาย ทั้งน้ำมันสำเร็จรูปชนิดเบา คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเบนซิน แนฟทา น้ำมันสำเร็จรูปชนิดกึ่งหนักกึ่งเบา เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล และ น้ำมันสำเร็จรูปชนิดหนัก คือ น้ำมันเตา ยางมะตอย

หน่วยผลิตสารทำละลาย (Solvent Production Unit) มีกำลังการผลิต
52,082
ตันต่อปี

โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ สารทำละลายไฮโดรคาร์บอน ซึ่งใช้ในการสกัดเมล็ดพืชที่ให้น้ำมันซึ่งบริโภคได้และใช้เป็นสารนำพา (Carrier) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็น ตัวทำละลายยาง (Rubber Solvent) ซึ่งนำไปผลิตกาวยาง และ Rubber Cement ซึ่งใช้ในการผลิตยางรถยนต์ White Spirit ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบสีและพ่นสีเป็นหลัก