นักลงทุนสัมพันธ์

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2566

ปริมาณน้ำมันดิบที่นำเข้ากลั่น

พันบาร์เรลต่อวัน
EBITDA

ล้านบาท
สถานีบริการ

สถานี

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ